W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-19.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-19.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Kubusiewicz. Kontakt: dostepnosc@mops.walbrzych.pl, tel. 74 66 40 912. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu odpowiada Tomasz Kubusiewicz, dostepnosc@mops.walbrzych.pl, tel.74 66 40 912.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli, dostępności korytarzy, schodów i wind, dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Budynki użyteczności publicznej:

 • ul. Kilińskiego 1 Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika. Winda posiada napisy w alfabecie brajla. W budynku znajdują się tyflomapy - czytane za pomocą zmysłu dotyku lub w ograniczonym stopniu wzrokiem. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze.
 • ul. Mickiewicza 26 Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością tylko na poziom parteru poprzez platformę dla osób niepełnosprawnych. Platforma nie posiada napisów w alfabecie brajla.
 • ul. Andersa 162 a Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika. Winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach.
 • ul. Ogrodowa 2a Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością tylko na poziom parteru. Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika oraz z tyłu budynku - podjazd . Toaleta dla osób poruszających się na wózkach i z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.
 • ul. Beethovena 24A Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach i z niepełnosprawnością zapewniona na każdym piętrze budynku. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.
 • ul. Beethovena 1A  Budynek pełni funkcję ogrzewalni w okresie zimowym. Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach i z niepełnosprawnością.
 • ul. Niepodległości 64 Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością tylko na poziom parteru poprzez platformę dla osób niepełnosprawnych. Platforma nie posiada napisów w alfabecie brajla. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach i z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.
 • Grodzka 71 Wejście do budynku ZSP Nr 6 jest usytuowane od ul. Grodzkiej oraz Hetmańskiej. Wejście nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynku nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Dunikowskiego 37 Wejście do budynku z poziomu chodnika, nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Budynki użyteczności publicznej:

 • ul. Kilińskiego 1 Budynek wraz z 3 miejscami parkingowym dla osoby niepełnosprawnej przed wejściem od strony ul. Limanowskiego.
  ul. Limanowskiego 9 Budynek wraz z miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej przed budynkiem (5 miejsc parkingowych).
 • ul. Mickiewicza 26 Budynek bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • ul. Andersa 162 a Budynek wraz z miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej przed budynkiem (2 miejsca parkingowe).
 • ul. Ogrodowa 2A Budynek bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – parking z tyłu i wzdłuż budynku z wolnymi dostępnymi miejscami parkingowymi.
 • ul. Beethovena 24A Budynek bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – parking wzdłuż budynku z wolnymi dostępnymi miejscami parkingowymi.
 • ul. Niepodległości 64 Budynek bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • ul. Grodzka 71 Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • ul. Dunikowskiego 37 Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Aplikacje mobilne

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Wałbrzychu nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Dodatkowe informacje

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Zezwolenie na wejście z psem asystującym (przewodnikiem) do wszystkich budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. W pozostałych przypadkach brak zgody na wprowadzanie psów.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza języka migowego ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie to powinno być dokonane w następującej formie: e-mail: sekretariat@mops.walbrzych.pl, tel. (korzystając z osoby przybranej): 74 6640 800, podanie złożone do Biura Obsługi Klienta Miejskiego Środka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Powiadom znajomego