logo
Wersja dla niedowidzących
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE OŚRODKA
minus Dane teleadresowe
minus Statut
minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
minus Spis telefonów
minus Prowadzone rejestry
minus Budżet
minus Kierownictwo MOPS
 INFORMACJE
minus Konkursy
   plus inspektor do spraw osobowych
   plus referent w Dziale Dodatków Mieszkaniowych
   minus księgowa w Dziale Finansowym
      minus lista kandydatów
      minus termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej
      minus informacja o wynikach konkursu
   plus referent w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym i Kadr
   plus płatnik-kasjer w Dziale Finansowym
   plus referent w Dziale Finansowym
   minus Załączniki do pobrania
minus Deklaracja dostępności
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Sprawozdania
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. lista kandydatów
2. termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej
3. informacja o wynikach konkursu

OGŁOSZENIE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY

SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU

 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

księgowej w Dziale Finansowym

 

Wymagania niezbędne:

1.    wykształcenie:

wymagane średnie – minimum 2 - letni staż pracy,

preferowane wyższe,

2.    doświadczenie zawodowe w zakresie naliczania wynagrodzeń,

3.    znajomość przepisów prawnych dotyczących naliczania wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, podatku dochodowego od osób fizycznych,

4.    znajomość zagadnień z rachunkowości,

5.    obsługa programów komputerowych szczególnie programu Płatnik.

Wymagania dodatkowe:

1.    umiejętność stosowania i interpretowania przepisów prawnych regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku,

2.    znajomość księgowości budżetowej,

3.    łatwość formułowania myśli w mowie i piśmie,

4.    zdolności organizacyjne,

5.    samodzielność, obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność,

6.    umiejętność pracy w zespole,

7.     samokształcenie,

8.    dyskrecja, odporność na stres,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    naliczanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych,

2.    prowadzenie rozliczeń w zakresie ZUS, sporządzanie deklaracji do ZUS i US,

3.    sporządzanie przelewów bankowych.

Szczegółowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku został wyszczególniony w opisie stanowiska pracy.

Wymagane dokumenty:

1.    życiorys (CV),

2.    list motywacyjny,

3.    dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych),

4.    kwestionariusz osobowy,

5.    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka, pocztą elektroniczną na adres:

sekretariat@mops.walbrzych.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko księgowej  w terminie do dnia 28.07.2006r.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po  określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.mops.walbrzych.sisco.info) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Beethovena 1-2.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm).

Załączniki do pobrania: 2006-08-01 12:44:55 - kwestionariusz osobowy (124.00 kB)
2006-08-01 12:50:02 - opis stanowiska księgowej w Dz. Finansowym (20.50 kB)

Ilość odwiedzin: 6455
Nazwa dokumentu: stanowisko księgowej w Dziale Finansowym
Osoba, która wytworzyła informację: Renata Frankowska
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Frankowska
Osoba, która wprowadzała dane: Renata Frankowska
Data wytworzenia informacji: 2006-08-01 12:33:26
Data udostępnienia informacji: 2006-08-01 12:33:26
Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-01 12:51:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner