logo
Wersja dla niedowidzących
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE OŚRODKA
minus Dane teleadresowe
minus Statut
minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
minus Spis telefonów
minus Prowadzone rejestry
minus Budżet
minus Kierownictwo MOPS
 INFORMACJE
minus Konkursy
   minus inspektor do spraw osobowych
      minus lista kondydatów
      minus termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej
      minus Informacja o wynikach naboru
   plus referent w Dziale Dodatków Mieszkaniowych
   plus księgowa w Dziale Finansowym
   plus referent w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym i Kadr
   plus płatnik-kasjer w Dziale Finansowym
   plus referent w Dziale Finansowym
   minus Załączniki do pobrania
minus Deklaracja dostępności
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Sprawozdania
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. lista kondydatów
2. termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej
3. Informacja o wynikach naboru

 

OGŁOSZENIE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY

SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHUogłasza nabór kandydatów na stanowisko

inspektora d/s osobowych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym i KadrWymagania niezbędne:

 1. wykształcenie:

  wyższe – minimum 2 - letni staż pracy,

  średnie – minimum 4 - letni staż pracy,

 2. preferowane doświadczenie zawodowe w kadrach,

 3. wiedza z zakresu kodeksu pracy i ustaw okołokodeksowych oraz rozporządzeń do tych ustaw.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w zakresie prowadzenia kadr,

 2. umiejętność stosowania i interpretowania przepisów prawnych regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku,

 3. łatwość formułowania myśli w mowie i piśmie,

 4. zdolności organizacyjne,

 5. samodzielność, obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność,

 6. umiejętność pracy w zespole,

 7. samokształcenie,

 8. łatwość w obsłudze programów komputerowych szczególnie OpenOffice i Płatnik.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw osobowych,

 2. organizowanie szkoleń pracowników,

 3. przygotowywanie i ewidencjonowanie umów zleceń,

 4. zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych,

 5. prowadzenie zakładowej działalności socjalnej.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),

 2. list motywacyjny,

 3. dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych),

 4. kwestionariusz osobowy,

 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mops.walbrzych.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko inspektora d/s osobowych w terminie do dnia 5 czerwca 2006 r.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.mops.walbrzych.sisco.info) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Beethovena 1-2.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm).Załączniki do pobrania: 2006-05-18 11:49:38 - kwestionariusz osobowy (OpenDocument) (109.61 kB)
2006-05-18 11:50:23 - opis stanowiska pracy (OpenDocument) (13.76 kB)
2006-05-18 12:03:11 - kwestionariusz osobowy (pdf) (219.38 kB)
2006-05-18 12:03:44 - opis stanowiska pracy (pdf) (4.00 kB)

Ilość odwiedzin: 6683
Nazwa dokumentu: inspektor do spraw osobowych
Osoba, która wytworzyła informację: Renata Frankowska
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Frankowska
Osoba, która wprowadzała dane: Renata Frankowska
Data wytworzenia informacji: 2006-05-18 11:46:50
Data udostępnienia informacji: 2006-05-18 11:46:50
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-18 12:12:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner