Dział Wspierania Rodziny zapewnia wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, które polega na:

• analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,

• wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,

• rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,

• podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,

• pomocy w integracji rodziny,

• przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,

• dążenie do integracji rodziny.