logo
Wersja dla niedowidzących
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE OŚRODKA
minus Dane teleadresowe
minus Statut
minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
minus Spis telefonów
minus Prowadzone rejestry
minus Budżet
minus Kierownictwo MOPS
 INFORMACJE
minus Konkursy
   plus inspektor do spraw osobowych
   plus referent w Dziale Dodatków Mieszkaniowych
   plus księgowa w Dziale Finansowym
   plus referent w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym i Kadr
   plus płatnik-kasjer w Dziale Finansowym
   minus referent w Dziale Finansowym
      minus lista kandydatów
      minus termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej
      minus informacja o wynikach naboru
   minus Załączniki do pobrania
minus Deklaracja dostępności
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Sprawozdania
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. lista kandydatów
2. termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej
3. informacja o wynikach naboru

 

OGŁOSZENIE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY

SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHUogłasza nabór kandydatów na stanowisko

referenta w Dziale Finansowym

1. Wymagania niezbędne

 • wykształcenie średnie,
 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • podstawowa znajomość ustawy o rachunkowości.2. Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra znajomość i obsługa oprogramowania   biurowego typu Office lub OpenOffice (w szczególności arkusz kalkulacyjny),
 • łatwość w formułowaniu myśli w mowie i piśmie,
 • obowiązkowość, terminowość, dyspozycyjność, umiejętność  pracy w zespole,
 • samokształcenie,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • rejestracja i przygotowanie do dekretacji list świadczeń,
 • księgowanie dokumentów na komputerze,
 • przygotowanie dokumentacji do archiwum zakładowego.4. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, (CV),

 2. List motywacyjny,

 3. Świadectwa ukończenia szkoły,

 4. Potwierdzenia ukończonych kursów, szkoleń

 5. Kwestionariusz osobowy (wg załączonego wzoru),

 6. Referencje (jeżeli posiada),

 7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub pocztą elektroniczną na adres:

sekretariat@mops.walbrzych.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta w terminie do dnia 22.01.2007r.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie
nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.mops.walbrzych.sisco.info) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Beethovena 1-2.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm).

Załączniki do pobrania: 2007-01-12 08:11:56 - Opis stanowiska pracy (10.71 kB)
2007-01-12 08:14:01 - Kwestionariusz osobowy (17.50 kB)

Ilość odwiedzin: 6991
Nazwa dokumentu: referent w Dziale Finansowym
Podmiot udostępniający: MOPS
Osoba, która wytworzyła informację: Renata Frankowska
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Frankowska
Osoba, która wprowadzała dane: Renata Frankowska
Data wytworzenia informacji: 2007-01-12 08:02:50
Data udostępnienia informacji: 2007-01-12 08:02:50
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-02 14:43:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner