logo
Wersja dla niedowidzących
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE OŚRODKA
minus Dane teleadresowe
minus Statut
minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
minus Spis telefonów
minus Prowadzone rejestry
minus Budżet
minus Kierownictwo MOPS
 INFORMACJE
minus Konkursy
   plus inspektor do spraw osobowych
   minus referent w Dziale Dodatków Mieszkaniowych
      minus lista kandydatów
      minus termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej
      minus Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w dziale Dodatków Mieszkaniowych
   plus księgowa w Dziale Finansowym
   plus referent w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym i Kadr
   plus płatnik-kasjer w Dziale Finansowym
   plus referent w Dziale Finansowym
   minus Załączniki do pobrania
minus Deklaracja dostępności
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Sprawozdania
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. lista kandydatów
2. termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej
3. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w dziale Dodatków Mieszkaniowych

 

OGŁOSZENIE


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

ogłasza nabór kandydatów

na stanowisko referenta

w Dziale Dodatków Mieszkaniowych


Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie:

  • wymagane średnie;

  • preferowane wyższe.

 2. Wiedza z zakresu systemu dodatków mieszkaniowych, ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz podstawowa znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.


Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych regulujących sprawy na danym stanowisku.

 2. Łatwość formułowania myśli w mowie i piśmie.

 3. Zdolności organizacyjne.

 4. Samodzielność, obowiązkowość, terminowość, dyspozycyjność.

 5. Umiejętność pracy w zespole.

 6. Łatwość w obsłudze programów komputerowych, szczególnie pakietu OpenOffice i MS-Office.

 7. Samokształcenie.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.

 1. Przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 2. Sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

 3. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i majątkowych.Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)

 2. List motywacyjny.

 3. Dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych).

 4. Kwestionariusz osobowy.

 5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mops.walbrzych.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta w terminie do 19 czerwca 2006 r.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.mops.walbrzych.sisco.info) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Beethovena 1-2.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 22 marca 1999 r.
o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z poźn. zm.)

Załączniki do pobrania: 2006-06-01 13:39:48 - kwestionariusz osobowy (OpenDocument) (109.61 kB)
2006-06-01 13:41:19 - kwestionariusz osobowy (pdf) (219.38 kB)
2006-06-01 13:41:52 - opis stanowiska (OpenDocument) (11.81 kB)
2006-06-01 13:42:29 - opis stanowiska (pdf) (63.11 kB)

Ilość odwiedzin: 8789
Nazwa dokumentu: referent w Dziale Dodatków Mieszkaniowych
Osoba, która wytworzyła informację: Renata Frankowska
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Frankowska
Osoba, która wprowadzała dane: Renata Frankowska
Data wytworzenia informacji: 2006-06-01 13:37:43
Data udostępnienia informacji: 2006-06-01 13:37:43
Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-01 13:43:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner