logo
Wersja dla niedowidzących
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE OŚRODKA
minus Dane teleadresowe
minus Statut
minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
minus Spis telefonów
minus Prowadzone rejestry
minus Budżet
minus Kierownictwo MOPS
 INFORMACJE
plus Konkursy
minus Deklaracja dostępności
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Sprawozdania
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Deklaracja dostępności Administrator 2021-04-27 11:10:46
Deklaracja dostępności Administrator 2021-04-27 11:10:08
Deklaracja dostępności Renata Frankowska 2021-03-22 10:36:24
Spis telefonów Administrator 2021-02-09 08:30:07
ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn:"Usługa polegająca na dożywianiu podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2021-01-13 13:13:20
Kierownictwo MOPS Administrator 2021-01-08 08:19:17
ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn:"Usługa polegająca na dożywianiu podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2020-12-29 13:29:00
ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymgających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha oraz świadczenie usług bytowych w mieszkani Administrator 2020-12-22 15:04:22
ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymgających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha oraz świadczenie usług bytowych w mieszkani Administrator 2020-12-22 15:00:12
ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn:"Usługa polegająca na dożywianiu podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2020-12-21 14:57:54
ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn:"Usługa polegająca na dożywianiu podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2020-12-21 14:54:13
ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn:"Usługa polegająca na dożywianiu podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2020-12-21 14:52:51
ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn:"Usługa polegająca na dożywianiu podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2020-12-17 15:18:16
ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn:"Usługa polegająca na dożywianiu podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2020-12-17 14:40:41
ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn:"Usługa polegająca na dożywianiu podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2020-12-17 08:03:25
ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymgających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha oraz świadczenie usług bytowych w mieszkani Administrator 2020-11-20 14:58:57
ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymgających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha oraz świadczenie usług bytowych w mieszkani Administrator 2020-11-20 10:23:13
ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymgających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha oraz świadczenie usług bytowych w mieszkani Administrator 2020-11-03 15:16:18
ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymgających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha oraz świadczenie usług bytowych w mieszkani Administrator 2020-11-02 15:23:37
ogłoszenie na usługę społeczną pn: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymgających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha oraz świadczenie usług bytowych w mieszkaniach chroniony Administrator 2020-10-27 14:06:51
ogłoszenie na usługę społeczną pn: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymgających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha oraz świadczenie usług bytowych w mieszkaniach chroniony Administrator 2020-10-27 14:05:59
Spis telefonów Administrator 2020-10-07 14:42:54
Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Wałbrzycha na lata 2016-2020 oraz Programu działań Profilaktycznych w zakresie specjal Administrator 2020-04-30 13:18:53
Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Wałbrzycha na lata 2016-2020 oraz Programu działań Profilaktycznych w zakresie specjal Administrator 2020-04-30 13:16:30
Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Wałbrzycha 2019 Administrator 2020-04-30 12:54:43
Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2020 Administrator 2020-04-30 12:54:23
Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Wałbrzycha 2019 Administrator 2020-04-30 12:52:10
Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Wałbrzycha 2019 Administrator 2020-04-30 12:28:30
OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 2019 Administrator 2020-04-29 07:44:34
Dane teleadresowe Administrator 2020-03-03 11:19:52
Dane teleadresowe Administrator 2020-03-03 11:18:14
Kierownictwo MOPS Administrator 2020-03-03 10:57:03
Dożywianie dzieci przez MOPS w Wałbrzychu Administrator 2020-02-14 14:22:49
DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA Administrator 2020-02-05 15:12:30
DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA Administrator 2020-02-05 15:10:12
Dożywianie dzieci przez MOPS w Wałbrzychu Administrator 2020-02-04 11:16:17
Dożywianie dzieci przez MOPS w Wałbrzychu Administrator 2020-01-31 14:27:39
Dożywianie podopiecznych przez MOPS w Wałbrzychu Administrator 2019-12-17 13:16:51
Dożywianie podopiecznych przez MOPS w Wałbrzychu Administrator 2019-12-17 12:56:45
Dożywianie podopiecznych przez MOPS w Wałbrzychu Administrator 2019-12-05 13:20:14
Dane teleadresowe Administrator 2019-11-15 11:51:56
Świadczenie usług bytowych w mieszkaniach chronionych wspieranych w Centrum Wsparcia Socjalnego przy ul. Ogrodowej 2 a w Wałbrzychu" Administrator 2019-11-15 11:16:17
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha Administrator 2019-11-12 08:05:09
Świadczenie usług bytowych w mieszkaniach chronionych wspieranych w Centrum Wsparcia Socjalnego przy ul. Ogrodowej 2 a w Wałbrzychu" Administrator 2019-10-30 12:57:50
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha Administrator 2019-10-28 14:26:47
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha Administrator 2019-10-24 11:49:17
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha Administrator 2019-10-21 14:47:09
Prowadzenie grupowej i indywidualnej terapii PTSD, rodzinnych środowiskowych warsztatów socjoterapeutycznych oraz arteterapii grupowej Administrator 2019-10-03 10:06:27
Prowadzenie grupowej i indywidualnej terapii PTSD, rodzinnych środowiskowych warsztatów socjoterapeutycznych oraz arteterapii grupowej Administrator 2019-09-30 12:53:26
Spis telefonów Administrator 2019-08-21 14:10:49
INFORMACJA - WDROŻENIE PLATFORMY PRZETARGOWEJ Administrator 2019-08-14 08:16:15
INFORMACJA - WDROŻENIE PLATFORMY PRZETARGOWEJ Administrator 2019-08-14 08:13:13
Statut Administrator 2019-07-05 09:16:16
OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 2018 Administrator 2019-05-09 10:41:37
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Administrator 2019-05-08 11:49:27
SPRAWOZDANIA- WSPIERANIE RODZINY I ROZWÓJ SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 2018 Administrator 2019-04-09 14:13:31
SPRAWOZDANIA- WSPIERANIE RODZINY I ROZWÓJ SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 2018 Administrator 2019-04-01 14:43:50
SPRAWOZDANIA- WSPIERANIE RODZINY I ROZWÓJ SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ Administrator 2019-04-01 14:37:30
sprawozdania- wspieranie rodziny i rozwój pieczy zastępczej Administrator 2019-04-01 14:36:41
Sprawozdanie DPU 2018 Administrator 2019-04-01 13:55:23
Sprawozdanie z działalności MOPS w Wałbrzychu 2018 r. Administrator 2019-03-29 11:57:39
Sprawozdanie z działalności MOPS w Wałbrzychu za 2018 r. Administrator 2019-03-29 11:57:25
Sprawozdanie z działalności MOPS w Wałbrzychu za 2018 rok Administrator 2019-03-29 11:57:06
Sprawozdanie z działalności MOPS za 2018 rok Administrator 2019-03-29 11:55:40
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2018 rok za 2018 Administrator 2019-03-29 11:55:01
Spis telefonów Administrator 2019-03-12 09:35:33
Spis telefonów Administrator 2019-03-12 09:31:26
Spis telefonów Administrator 2019-03-12 09:25:25
Zapytanie ofertowe "Przygotowanie kanapek i owoców dla placówek wsparcia dziennego" Administrator 2019-03-11 14:08:55
Zapytanie ofertowe pn. "Cykliczna dostawa bułek słodkich i kanapek" Administrator 2019-02-27 08:20:39
Zapytanie ofertowe pn. "Cykliczna dostawa bułek słodkich i kanapek" Administrator 2019-02-13 13:03:08
ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: "Organizacja wyjazdowej imprezy sportowo - rekreacyjnej dla pracowników MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2019-01-25 10:29:55
Ogłoszenie o zamówieniu pn:"Świadczenie usług bytowych w mieszkaniach chronionych wspieranych w Centrum Wsparcia Socjalnego przy ul. Ogrodowej 2 a w Wałbrzychu Administrator 2019-01-07 09:59:40
Ogłoszenie o zamówieniu pn:"Świadczenie usług bytowych w mieszkaniach chronionych wspieranych w Centrum Wsparcia Socjalnego przy ul. Ogrodowej 2 a w Wałbrzychu Administrator 2018-12-20 08:23:23
ogłoszenie- zapytanie ofertowepn;"Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na wniosek MKRPA" Administrator 2018-12-18 09:45:55
ogłoszenie- zapytanie ofertowepn;"Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na wniosek MKRPA" Administrator 2018-12-06 14:53:07
Ogłoszenie o zamówieniu pn:"Świadczenie usług bytowych w mieszkaniach chronionych wspieranych w Centrum Wsparcia Socjalnego przy ul. Ogrodowej 2 a w Wałbrzychu Administrator 2018-12-06 14:40:39
Sprawozdanie z działalności MOPS w Wałbrzychu 2017 Administrator 2018-11-28 09:07:22
SPRAWOZDANIA - WSPIERANIE RODZINY I ROZWÓJ SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2017 R. Administrator 2018-11-28 09:04:46
SPRAWOZDANIA - WSPIERANIE RODZINY I ROZWÓJ SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2017 R. Administrator 2018-11-28 09:00:21
Sprawozdanie DPU 2017 Administrator 2018-11-28 08:59:40
Sprawozdanie z działalności MOPS w Wałbrzychu 2017 Administrator 2018-11-28 08:59:27
OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 2017 Administrator 2018-11-28 08:58:56
ogłoszenie o zamówieniu pn:"Dożywianie podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2018-11-23 09:36:36
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha (II procedura) Administrator 2018-11-14 14:44:00
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha (II procedura) Administrator 2018-11-14 12:51:21
ogłoszenie o zamówieniu pn:"Dożywianie podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2018-11-09 14:14:37
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha (II procedura) Administrator 2018-11-02 10:46:14
ogłoszenie o zamówieniu pn:"Dożywianie podipiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2018-10-25 13:53:55
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha Administrator 2018-10-24 11:55:45
Informacja o uniważnieniu postępowania Administrator 2018-10-23 15:07:24
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha Administrator 2018-10-22 14:08:48
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha Administrator 2018-10-09 14:30:55
Spis telefonów Administrator 2018-10-09 11:20:44
Statut Administrator 2018-07-10 10:01:05
Dożywianie dzieci w szkołach przez MOPS w Wałbrzychu Administrator 2018-06-26 15:10:37
Dożywianie dzieci w szkołach przez MOPS w Wałbrzychu Administrator 2018-06-26 15:08:40
Dożywianie dzieci w szkołach przez MOPS w Wałbrzychu Administrator 2018-06-11 09:54:01
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Wychowawca Administrator 2018-06-08 11:55:41
Statut Administrator 2018-05-22 08:58:31
Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny Miasta Wałbrzycha w 2017 Administrator 2018-05-07 11:28:31
Ocena zasobów pomocy społecznej 2017 Administrator 2018-05-07 10:50:36
DPU 2017 Administrator 2018-05-07 10:12:06
Sprawozdanie zasobów pomocy społecznej 2017 Administrator 2018-05-07 09:52:45
Sprawozdanie z działalności MOPS 2017 r Administrator 2018-05-07 09:44:23
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu Administrator 2018-05-07 09:42:37
sPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI mIEJSKIEGO oŚRODKA pOMOCY sPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU Administrator 2018-05-07 09:39:24
Spis telefonów Administrator 2018-04-04 12:52:47
Zamówienie na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ust. 1 PZP pn. "Usługa cateringowa dla uczestników projektu Nasze dzieci" Administrator 2018-04-04 10:09:21
Zamówienie na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ust. 1 PZP pn. "Usługa cateringowa dla uczestników projektu Nasze dzieci" Administrator 2018-04-04 10:07:39
Zamówienie na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ust. 1 PZP pn. "Usługa cateringowa dla uczestników projektu Nasze dzieci" Administrator 2018-04-04 10:07:31
Zamówienie na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ust. 1 PZP pn. "Usługa cateringowa dla uczestników projektu Nasze dzieci" Administrator 2018-03-20 09:35:54
Zamówienie na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ust. 1 PZP pn. "Usługa cateringowa dla uczestników projektu Nasze dzieci" Administrator 2018-03-20 09:35:33
Zapytanie ofertowe pn."Dostawa serwera DELL PowerEdge R740xd wraz z systemem operacyjnym i zasilaczem UPS" Administrator 2018-02-23 10:20:07
Zapytanie ofertowe pn."Dostawa serwera DELL PowerEdge R740xd wraz z systemem operacyjnym i zasilaczem UPS" Administrator 2018-02-13 12:47:25
Ogłoszenie - zatrudnienie osób do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Administrator 2018-02-08 09:41:53
Zamówienie na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ust. 1 PZP pn."Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha" Administrator 2017-12-18 11:05:17
Zamówienie na usługi społeczne "Dożywianie podopiecznych przez MOPS" Administrator 2017-12-18 10:35:43
Zamówienie na usługi społeczne "Dożywianie podopiecznych przez MOPS" Administrator 2017-12-18 10:34:44
OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 20154 Administrator 2017-12-07 14:12:40
OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 2011 Administrator 2017-12-05 11:55:56
Test administracyjny 2017-11-30 10:16:09
Zamówienie na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ust. 1 PZP pn."Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha" Administrator 2017-11-27 09:18:21
Przyjmowanie i załatwianie spraw Administrator 2017-11-22 08:17:34
Przyjmowanie i załatwianie spraw Administrator 2017-11-22 08:16:27
Spis telefonów Administrator 2017-11-22 08:14:20
Dane teleadresowe Administrator 2017-11-22 08:13:14
Zamówienie na usługi społeczne "Dożywianie podopiecznych przez MOPS" Administrator 2017-11-17 17:19:59
Przyjmowanie i załatwianie spraw Administrator 2017-11-09 09:38:52
Dane teleadresowe Administrator 2017-11-09 09:38:30
Dane teleadresowe Administrator 2017-11-08 14:18:28
Przyjmowanie i załatwianie spraw Administrator 2017-11-08 14:17:07
Dane teleadresowe Administrator 2017-11-08 13:54:22
Zamówienie na usługi społeczne Administrator 2017-11-08 13:42:11
Spis telefonów Administrator 2017-03-23 12:14:41
Statut Administrator 2017-03-09 13:25:19
Statut Administrator 2017-02-24 12:00:34
Statut Administrator 2017-02-24 11:45:58
Statut Administrator 2017-02-24 11:37:31
Spis telefonów Administrator 2017-02-15 08:20:16
Spis telefonów Administrator 2017-02-15 08:13:13
Spis telefonów Administrator 2017-02-15 08:07:17
Spis telefonów Administrator 2017-02-15 08:05:14
Spis telefonów Administrator 2017-02-15 08:04:44
Spis telefonów Administrator 2017-02-15 07:44:17
PLAN POSTÄśPOWAÅĆ O UDZIELENIE ZAMÃśWIEÅĆ Administrator 2017-01-23 07:52:07
Zapytanie ofertowe pn. "Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu" Administrator 2016-12-20 15:07:14
Zamówienie na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ust. 1 PZP pn. "Realizacja w placówkach handlowych świadczeń z pomocy społecznej w formie niepieniężnej" Administrator 2016-12-15 15:35:23
Zamówienie na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ust. 1 PZP pn. "Realizacja w placówkach handlowych świadczeń z pomocy społecznej w formie niepieniężnej" Administrator 2016-12-15 15:35:08
Zamówienie na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ust. 1 PZP pn."Dożywianie podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2016-12-15 15:34:32
Zamówienie na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ust. 1 PZP pn."Dożywianie podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2016-12-15 15:32:21
Zamówienie na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ust. 1 PZP pn. "Realizacja w placówkach handlowych świadczeń z pomocy społecznej w formie niepieniężnej" Administrator 2016-12-15 15:27:54
Zamówienie na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ust. 1 PZP pn. "Realizacja w placówkach handlowych świadczeń z pomocy społecznej w formie niepieniężnej" Administrator 2016-12-15 15:26:56
Zamówienie na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ust. 1 PZP pn. "Realizacja w placówkach handlowych świadczeń z pomocy społecznej w formie niepieniężnej" Administrator 2016-12-14 11:05:55
Zamówienie na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ust. 1 PZP pn. "Realizacja w placówkach handlowych świadczeń z pomocy społecznej w formie niepieniężnej" Administrator 2016-12-13 09:17:22
Zamówienie na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ust. 1 PZP pn."Dożywianie podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2016-12-12 13:47:39
Zamówienie na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ust. 1 PZP pn."Dożywianie podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2016-12-09 11:07:24
Budżet Administrator 2016-12-07 11:46:24
Administrator 2016-12-07 11:44:16
Wyniki przetargu pn. "Naprawa istniejącego pokrycia dachu budynku MOPS w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 1 - 2" Administrator 2016-12-06 15:23:49
Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych dla MOPS w Wałbrzychu Administrator 2016-12-06 15:23:44
Zapytanie ofertowe "Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu" Administrator 2016-12-06 15:23:37
ogłoszenie w sprawie zapytania ofertowego na sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na wniosek MKRPA Administrator 2016-12-06 15:23:30
ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego po.200.000 epn:"Dożywianie podopiecznych przez MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2016-12-06 15:23:24
Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. "Sprzedaż podstawowych artykułów spożywczych i chemicznych podopiecznym MOPS w Wałbrzychu". Administrator 2016-12-06 15:23:18
Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. "Sprzedaż podstawowych artykułów spożywczych i chemicznych podopiecznym MOPS w Wałbrzychu" (II procedura) Administrator 2016-12-06 15:23:11
Zapytanie ofertowe na świadzcenie usług z zakresu doradztwa zawodowego w projekcie "Powrót do aktywności" Administrator 2016-12-06 15:23:04
Ogłoszenie w sprawie wyników zapytania ofertowego na usługe doradztwa zawodowego w projekcie "Powrót do aktywności" Administrator 2016-12-06 15:22:58
zapytanie ofertowe na zakup nagród rzeczowych i innych materiałów w projekcie "Od bierności do aktywności" Administrator 2016-12-06 15:22:53
Ogłoszenie w sprawie wyników zapytania ofertowego na zakup nagród rzeczowych oraz innych materiałów w projekcie "Od bierności do aktywności" Administrator 2016-12-06 15:21:56
Zapytanie ofertowe - Przebudowa lokalu mieszkalnego i instalacji gazowej z zabudową kotła gazowego dwufunkcyjnego w lokalu mieszkalnym nr 8+8a w budynku przy ul. Buczka 5 w Wałbrzychu. Administrator 2016-12-06 15:21:50
Zapytanie ofertowe - zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch jednodniowych wyjazdów wycieczkowych do Wrocławia w projeckie "Od bierności do aktywności"(UWAGA! - zmiana terminu + zapytanie do treś Administrator 2016-12-06 15:21:39
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego pn.: "Dożywianie dzieci w szkołach przez MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2016-12-06 15:17:41
Informacja o wynikach zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch wyjazdów wycieczkowych do Wrocławia w projekcie "Od bierności do aktywności" Administrator 2016-12-06 15:17:35
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego w projekcie "Od bierności do aktywności" Administrator 2016-12-06 15:17:19
Informacja o wynikach zapytania ofertowego na usługę poradnictwa zawodowego w projeckie "Od bierności do aktywności" Administrator 2016-12-06 15:17:14
Zapytanie ofertowe-" Przebudowa domu mieszkalnego i instalacji gazowej oraz budowa instalacji c.o. z kotłem gazowym w budynku przy ul. Św. KIngi 7 w Wałbrzychu Administrator 2016-12-06 15:17:06
Zapytanie ofertowe - Obsługa serwisowa kotłowni i stacji redukcyjnej gazu oraz kompleksowa obsługa serwisowa instalacji i urządzeń elektrycznych. Administrator 2016-12-06 15:16:58
Zapytanie ofertowe pn. "Przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy tzw. "grup ryzyka" w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie Gminy Wałbrzych" Administrator 2016-12-06 15:16:52
ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla osób niepełnosprawnych w 2015 r. załącznik Administrator 2016-12-06 15:16:46
Zapytanie ofertowe - ́Przebudowa i remont oraz prace budowlano instalacyjne w budynku przy Ul. Limanowskiego 13 w Wałbrzychu"- treść znajduje się w załączniku Administrator 2016-12-06 15:16:37
zapytanie ofertowe - w sprawie usługi polegającącej na sprzątaniu pomieszczeń biurowych MOPS w Wałbrzychu (treść zapytania w załączniku) Administrator 2016-12-06 15:16:29
zapytanie ofertowe - w sprawie sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (treść zapytania w załączniku) Administrator 2016-12-06 15:16:22
zapytanie ofertowe - przeprowadzenie zajęć dydatktycznych w ramach działania "Akademia Rodzica" Administrator 2016-12-06 15:16:15
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na realziację zadania pn.: "Akademia Rodzica" w projekcie "Od bierności do aktywności" Administrator 2016-12-06 15:16:08
Zapytanie ofertowe pn. "Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu" Administrator 2016-12-06 15:15:14
Zamówienie w trybie art. 5a ustawy PZP pn. "Sprzedaż podstawowych artykułów spożywczych i chemicznych podopiecznym MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2016-12-06 09:56:27
przetarg nieograniczony pow.207.000 e pn:"Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha" - ogłoszenie o zamówieniu - załącznik Administrator 2016-12-06 09:56:19
Dożywianie podopiecznych MOPS w Wałbrzychu Administrator 2016-12-06 09:56:10
Informacja o wynikach postępowania przetargowego pn: "Zorganziowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów umożliwiajacych uzyskanie (...) w projekcie "Od bierności do aktywności" Administrator 2016-12-06 09:56:03
Przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów umożliwiajacych uzyskanie i uzupełnienie wiedzy (...) w ramach działania pn.: "Aktywizacja edukacyjna" + za Administrator 2016-12-06 09:55:57
PRZETARG NIEOGRANICZONY pow. 207.000 e pn:"Dożywianie dzieci w szkołach przez MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2016-12-06 09:55:41
Sprzedaż podstawowych artykułów spożywczych i chemicznych podopiecznym MOPS w Wałbrzychu (II procedura) Administrator 2016-12-06 09:55:34
Sprzedaż podstawowych artykułów spożywczych i chemicznych podopiecznym MOPS w Wałbrzychu Administrator 2016-12-06 09:55:28
"Dożywianie podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2016-12-06 09:55:20
Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe wraz z usługą cateringową dla grupy 30 uczestników projektu „Powrót do aktywności Administrator 2016-12-06 09:55:14
Naprawa istniejącego pokrycia dachu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 1-2 Administrator 2016-12-06 09:55:08
Zapytanie ofertowe - dostawa podręczników szkolnych i inncyh publikacji o charakterze dydaktycznym w ramach projektu "Od bierności do aktywności" Administrator 2016-12-06 09:54:59
Remont dachu oraz wymiana stolarki okiennej w obiekcie przy ul.Limanowskiego 13 w Wałbrzychu Administrator 2016-12-06 09:54:41
Informacja o wynikach postępowania przetargowego pn: "Zorganziowanie i przeprowadzenie usługi kursów podnoszących kwalifikacje (...) w projekcie "Od bierności do aktywności" Administrator 2016-12-06 09:54:35
Zapytanie ofertowe na wylonienie wykoanwcy usługi animacji imprezy środowiskowej w projeckie "Od bierności do aktywności" + zmiany Administrator 2016-12-06 09:54:30
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dotyczące PN na usługę pn.: "Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów podnoszących kwalifikacje dla grupy 90 uczestników proj Administrator 2016-12-06 09:54:25
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów podnoszących kwalifikację dla grupy 90 uczestników projektu "Od bierności do aktywności - projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomoc Administrator 2016-12-06 09:54:19
Przetarg nieograniczony pn. "Organizowanie pogrzebów zmarłym podopiecznym MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2016-12-06 09:54:14
Dostawa laptopów oraz zestawu komputerowego Administrator 2016-12-06 09:54:06
Dożywianie podopiecznych MOPS w Wałbrzychu Administrator 2016-12-06 09:54:01
Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie usługi z zakresu treningu umiejętności społecznych oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych w projekcie "Od bierności do aktywności" Administrator 2016-12-06 09:53:54
Zapytanie ofertowe - zakup wraz z dostawą nagród rzeczowych oraz materiałów plastycznych dla potrzeb realizacji działań środowiskowych w projekcie "Od bierności do aktywności" Administrator 2016-12-06 09:53:21
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, 12 laptopów, zestawu komputerowego, serwera, szafy krosowniczej, zasilacza UPS oraz 2 switchy Administrator 2016-12-06 09:53:14
Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych podopiecznym MOPS Administrator 2016-12-06 09:53:00
Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu Administrator 2016-12-06 09:52:55
Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z terenu miasta Wałbrzycha Administrator 2016-12-06 09:52:48
Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów biurowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 dla MOPS wałbrzych Administrator 2016-12-06 09:52:31
Zapytanie ofertowe - wykonanie robót budowlanych o charakterze remontowo - konserwacyjnym polegajacych na wykonaniu remontu pomieszczeń parteru, usunięciem awarii instalacji kanalizacyjnej w IDdB o Administrator 2016-12-06 09:52:25
Usługa związana z organizacją i przeprowadzeniem działań z zakresu programu profilaktycznego odnośnie przeciwdziałania narkomanii (...) oraz przeprowadzenie 88 godzin zegarowych zajęć dla gru Administrator 2016-12-06 09:52:19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 200 000 euro pn: "Usługa zwiazana z przeprowadzeniem 280 godzin sesji psychologicznych w projekcie Samodzielni !!!" Administrator 2016-12-06 09:52:14
Dożywianie podopiecznych MOPS w Wałbrzychu Administrator 2016-12-06 09:52:06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 200 000 euro pn: "Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze szkoleniowym i doradczym dla grupy 110 osób wraz z jednoczesnym zapewnieniem Administrator 2016-12-06 09:51:56
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 200 000 euro na usługę "Dożywianie dzieci w szkołach przez MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2016-12-06 09:51:50
Prowadzenie warsztatów fotograficzno Administrator 2016-12-06 09:51:41
Dostawa artykułów spożywczych dla MOPS oraz Projektów: „Od bierności do aktywności Administrator 2016-12-06 09:51:33
Opracowanie i organizacja programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, prowadzenie warsztatów fotograficzno - dziennikarskich, plastyczny Administrator 2016-12-06 09:51:26
Kompleskowa organizacja i przeprowadzenie plenerowej imprezy masowej dla około 1000 uczestników pn.: "Festiwal Podwórek" w dniu 27 maja 2012 r. w ramach projektu Centrum Aktywności Lokalnej" or Administrator 2016-12-06 09:51:17
Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej dla punktów odbioru energii Miejskiego Ośrodka Pomosy Społeczej w Wałbrzychu Administrator 2016-12-06 09:51:11
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów rozwijających kompetencje z zakresu wiedzy na temat fotografii i dziennikarstwa dla uczetników KLubu Integracji Społecznej w ramach projektu Centrum Akt Administrator 2016-12-06 09:51:01
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podnoszącego lub uzupełniajacego kwalifikacje zawodowe dla grupy 10 uczestników projektu "Samodzielni !!!" Administrator 2016-12-06 09:50:55
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn. "Montaż Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu wraz z podłączeniem do systemu monitorowania Wykonawcy" Administrator 2016-12-06 09:50:49
przetarg nieograniczony na robotę budowlaną pn. "Wykonanie wewnetrznej instalacji p.poż w budynku Centrum Integracji Społecznej w budynku przy ul Grota Roweckiego 3 w Wałbrzychu - II procedura Administrator 2016-12-06 09:50:44
Przetarg nieograniczony pn. "Zorganizowanie i świadczeie usług opieki dziennej dla 12 dzieci na czas trwania zajęć uczestników w ramach realizacji projektu Centrum Aktywności Lokalnej" Administrator 2016-12-06 09:50:38
Zorganizowanie i świadczenie usług opieki dziennej dla 12 dzieci na czas trwania zajęć uczestników w ramach realizacji projektu "Centrum Aktywności Lokalnej" Administrator 2016-12-06 09:50:30
Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną pn. "Wykonanie wewnetrznej instalacji p.poż w budynku Centrum Integracji Społecznej w budynku przy ul Grota Roweckiego 3 w Wałbrzychu Administrator 2016-12-06 09:50:24
Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym z zakresu doradztwa zawodowego, usług szkolenia komputerowego oraz kursu języka angielski Administrator 2016-12-06 09:50:17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pon. 193.000 euro pn. "Organizowanie pogrzebów zmarłym podopiecznym MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2016-12-06 09:50:12
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 193 000 euro pn. "Organizowanie pogrzebów zmarłym podopiecznym MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2016-12-06 09:50:06
Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów podnoszących lub uzupełniających kwalifikacje zawodowe dla grupy około 78 uczestników projektu Od biernoś Administrator 2016-12-06 09:49:57
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów podnoszących lub uzupełniających kwalifikacje zawodowe dla grupy około 81 uczestników projektu "Od bierności do aktywności - proje Administrator 2016-12-06 09:49:51
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 193 000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym wraz z zapewnieniem usług opieki dla 15 dzieci na czas tr Administrator 2016-12-06 09:49:41
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 193 000 euro na usługę pn.: "Dozywianie podpiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2016-12-06 09:49:30
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn.: "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podpiecznych MOPS w Wałbrzychu Administrator 2016-12-06 09:49:19
Postepowanie przetargowe na "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2016-12-06 09:48:51
Zamówienie na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ust. 1 PZP pn."Dożywianie podopiecznych MOPS w Wałbrzycha" Administrator 2016-12-01 11:54:39
Zamówienie na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ust. 1 PZP pn."Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha" Administrator 2016-11-30 09:31:42
Zamówienie na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ust. 1 PZP pn."Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha" Administrator 2016-11-17 14:29:53
Zamówienie na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ust. 1 PZP pn."Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha" Administrator 2016-11-17 14:18:57
Zamówienie na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ust. 1 PZP pn."Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha" Administrator 2016-11-14 11:24:50
Zamówienie na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ust. 1 PZP pn."Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha" Administrator 2016-11-03 12:22:22
Zamówienie na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ust. 1 PZP pn."Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha" Administrator 2016-11-03 12:20:07
Zamówienie na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ust. 1 PZP pn."Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha" Administrator 2016-11-03 12:18:55
Zamówienie na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ust. 1 PZP pn."Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha" Administrator 2016-11-03 12:17:33
Zamówienie na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ust. 1 PZP pn."Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha" Administrator 2016-11-03 12:16:09
Zamówienie na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ust. 1 PZP pn."Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzych" Administrator 2016-10-28 14:45:25
Dożywianie dzieci w szkołach przez MOPS w Wałbrzychu Administrator 2016-06-21 09:52:41
Dożywianie dzieci w szkołach przez MOPS w Wałbrzychu Administrator 2016-05-25 10:16:26
Dożywianie dzieci w szkołach przez MOPS w Wałbrzychu Administrator 2016-05-25 10:13:37
Dożywianie dzieci w szkołach przez MOPS w Wałbrzychu Administrator 2016-05-25 10:12:28
Dożywianie dzieci w szkołach przez MOPS w Wałbrzychu Administrator 2016-05-13 09:38:36
Dostawa sprzętu komputerowego, serwera, oprogramowania oraz drukarek laserowych i kserokopiarki Administrator 2016-03-17 10:46:11
Dostawa sprzętu komputerowego, serwera, oprogramowania oraz drukarek laserowych i kserokopiarki Administrator 2016-03-04 15:46:01
Dostawa sprzętu komputerowego, serwera, oprogramowania oraz drukarek laserowych i kserokopiarki Administrator 2016-03-04 15:34:11
Dostawa sprzętu komputerowego, serwera, oprogramowania oraz drukarek laserowych i kserokopiarki Administrator 2016-03-04 08:21:26
Dostawa sprzętu komputerowego, serwera, oprogramowania oraz drukarek laserowych i kserokopiarki Administrator 2016-03-03 10:40:45
Dostawa sprzętu komputerowego, serwera, oprogramowania oraz drukarek laserowych i kserokopiarki Administrator 2016-03-01 08:21:22
Dane teleadresowe Administrator 2016-02-22 14:33:26
Dane teleadresowe Administrator 2016-02-22 14:31:22
Zamówienie w trybie art. 5a ustawy PZP pn. "Sprzedaż podstawowych artykułów spożywczych i chemicznych podopiecznym MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2016-01-11 08:45:54
Zamówienie w trybie art. 5a ustawy PZP pn. "Sprzedaż podstawowych artykułów spożywczych i chemicznych podopiecznym MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2015-12-30 10:11:11
ogłoszenie -zapytanie ofertowe pn:"Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia na wniosek MKRPA Administrator 2015-12-18 09:53:48
Dożywianie podopiecznych MOPS w Wałbrzychu Administrator 2015-12-01 10:31:30
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:"Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha Administrator 2015-11-02 15:04:03
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:"Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha Administrator 2015-11-02 15:00:17
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:"Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha Administrator 2015-10-22 13:58:45
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:"Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha Administrator 2015-10-19 11:27:02
Przyjmowanie i załatwianie spraw Administrator 2015-08-26 11:37:44
Przyjmowanie i załatwianie spraw Administrator 2015-08-26 11:36:19
Przyjmowanie i załatwianie spraw Administrator 2015-08-26 11:35:12
Spis telefonów Administrator 2015-08-26 11:32:32
Przyjmowanie i załatwianie spraw Administrator 2015-08-26 11:29:35
Przyjmowanie i załatwianie spraw Administrator 2015-08-26 11:25:26
Budżet Administrator 2015-08-05 12:54:28
Spis telefonów Administrator 2015-05-29 12:44:48
Przyjmowanie i załatwianie spraw Administrator 2015-05-29 12:06:00
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Administrator 2015-05-29 11:52:54
Spis telefonów Administrator 2015-05-28 12:50:09
Spis telefonów Administrator 2015-05-28 12:49:09
Zamówienie w trybie art. 5a ustawy PZP pn. "Sprzedaż podstawowych artykułów spożywczych i chemicznych podopiecznym MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2015-01-19 11:54:28
Zamówienie w trybie art. 5a ustawy PZP pn. "Sprzedaż podstawowych artykułów spożywczych i chemicznych podopiecznym MOPS w Wałbrzychu Administrator 2014-12-23 14:35:32
zapytanie ofertowe - w sprawie usługi polegającącej na sprzątaniu pomieszczeń biurowych MOPS w Wałbrzychu (treść zapytania w załączniku) Administrator 2014-12-12 12:51:29
zapytanie ofertowe - w sprawie usługi polegającącej na sprzątaniu pomieszczeń biurowych MOPS w Wałbrzychu (treść zapytania w załączniku) Administrator 2014-12-12 12:48:14
zapytanie ofertowe - w sprawie usługi polegającącej na sprzątaniu pomieszczeń biurowych MOPS w Wałbrzychu (treść zapytania w załączniku) Administrator 2014-12-12 12:44:27
zapytanie ofertowe - w sprawie usługi polegającącej na sprzątaniu pomieszczeń biurowych MOPS w Wałbrzychu (treść zapytania w załączniku) Administrator 2014-12-12 12:42:59
zapytanie ofertowe - w sprawie usługi polegającącej na sprzątaniu pomieszczeń biurowych MOPS w Wałbrzychu (treść zapytania w załączniku) Administrator 2014-12-12 12:37:14
zapytanie ofertowe - w sprawie usługi polegającącej na sprzątaniu pomieszczeń biurowych MOPS w Wałbrzychu (treść zapytania w załączniku) Administrator 2014-12-12 12:32:59
zapytanie ofertowe - przeprowadzenie zajęć dydatktycznych w ramach działania "Akademia Rodzica" Administrator 2014-12-10 15:04:47
zapytanie ofertowe - przeprowadzenie zajęć dydatktycznych w ramach działania "Akademia Rodzica" Administrator 2014-12-10 15:03:13
zapytanie ofertowe - przeprowadzenie zajęć dydatktycznych w ramach działania "Akademia Rodzica" Administrator 2014-12-10 14:38:33
zapytanie ofertowe - przeprowadzenie zajęć dydatktycznych w ramach działania "Akademia Rodzica" Administrator 2014-12-10 14:37:06
przetarg nieograniczony pow.207.000 e pn:"Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu miasta Wałbrzycha" - ogłoszenie o zamówieniu - załącznik Administrator 2014-11-27 09:51:17
zapytanie ofertowe - w sprawie usługi polegającącej na sprzątaniu pomieszczeń biurowych MOPS w Wałbrzychu Administrator 2014-11-20 13:19:26
Dożywianie podopiecznych MOPS w Wałbrzychu Administrator 2014-11-19 13:48:31
Dożywianie podopiecznych MOPS w Wałbrzychu Administrator 2014-11-19 13:45:37
Zapytanie ofertowe - ́Przebudowa i remont oraz prace budowlano instalacyjne w budynku przy Ul. Limanowskiego 13 w Wałbrzychu"- treść znajduje się w załączniku Administrator 2014-11-12 09:56:45
Zapytanie ofertowe pn. "Przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy tzw. "grup ryzyka" w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie Gminy Wałbrzych" Administrator 2014-09-26 13:48:30
Zapytanie ofertowe - Obsługa serwisowa kotłowni i stacji redukcyjnej gazu oraz kompleksowa obsługa serwisowa instalacji i urządzeń elektrycznych. Administrator 2014-08-13 14:00:45
Spis telefonów Administrator 2014-08-06 11:30:28
Przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów umożliwiajacych uzyskanie i uzupełnienie wiedzy (...) w ramach działania pn.: "Aktywizacja edukacyjna" Administrator 2014-07-25 11:33:36
Zapytanie ofertowe-" Przebudowa domu mieszkalnego i instalacji gazowej oraz budowa instalacji c.o. z kotłem gazowym w budynku przy ul. Św. KIngi 7 w Wałbrzychu Administrator 2014-07-16 10:49:01
Zapytanie ofertowe-" Przebudowa domu mieszkalnego i instalacji gazowej oraz budowa instalacji c.o. z kotłem gazowym w budynku przy ul. Św. KIngi 7 w Wałbrzychu Administrator 2014-07-04 13:17:20
Zapytanie ofertowe-" Przebudowa domu mieszkalnego i instalacji gazowej oraz budowa instalacji c.o. z kotłem gazowym w budynku przy ul. Św. KIngi 7 w Wałbrzychu Administrator 2014-07-04 12:43:38
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego w projekcie "Od bierności do aktywności" Administrator 2014-06-13 14:01:08
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego pn.: "Dożywianie dzieci przez MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2014-06-12 13:59:06
Zapytanie ofertowe - Przebudowa lokalu mieszkalnego i instalacji gazowej z zabudową kotła gazowego dwufunkcyjnego w lokalu mieszkalnym nr 8+8a w budynku przy ul. Buczka 5 w Wałbrzychu. Administrator 2014-06-09 14:16:26
Zapytanie ofertowe - zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch jednodniowych wyjazdów wycieczkowych do Wrocławia w projeckie "Od bierności do aktywności"(UWAGA! - zmiana terminu) Administrator 2014-06-05 14:21:15
Zapytanie ofertowe - zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch jednodniowych wyjazdów wycieczkowych do Wrocławia w projeckie "Od bierności do aktywności" Administrator 2014-06-04 14:46:00
PRZETARG NIEOGRANICZONY pow. 207.000 e pn:"Dożywianie dzieci w szkołach przez MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2014-06-02 14:43:53
Zapytanie ofertowe - Przebudowa lokalu mieszkalnego i instalacji gazowej z zabudową kotła gazowego dwufunkcyjnego w lokalu mieszkalnym nr 8+8a w budynku przy ul. Buczka 5 w Wałbrzychu. Administrator 2014-05-21 11:44:38
Spis telefonów Administrator 2014-05-13 12:08:12
Spis telefonów Administrator 2014-02-25 13:23:26
Spis telefonów Administrator 2014-02-25 09:33:07
Dane teleadresowe Administrator 2014-02-25 09:30:24
Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. "Sprzedaż podstawowych artykułów spożywczych i chemicznych podopiecznym MOPS w Wałbrzychu". Administrator 2013-12-20 13:25:29
Sprzedaż podstawowych artykułów spożywczych i chemicznych podopiecznym MOPS w Wałbrzychu Administrator 2013-12-10 13:10:00
Wyniki postępowania pn "Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe wraz z usługą cateringową dla grupy 30 uczestników projektu "Powrót do aktywności Administrator 2013-11-13 12:57:00
Wyniki postępowania pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe wraz z usługą cateringową dla grupy 30 uczestników projektu "Powrót do aktywności Administrator 2013-11-13 12:56:38
Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe wraz z usługą cateringową dla grupy 30 uczestników projektu "Powró Administrator 2013-11-13 12:56:11
Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe wraz z usługą cateringową dla grupy 30 uczestników projektu "Powró Administrator 2013-11-13 12:55:08
Naprawa istniejącego pokrycia dachu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 1-2 Administrator 2013-11-07 09:08:41
Naprawa istniejącego pokrycia dachu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 1-2 Administrator 2013-11-07 09:00:45
Naprawa istniejącego pokrycia dachu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 1-2 Administrator 2013-11-05 09:08:11
Zapytanie ofertowe "Kompleksowa obsługa w zakresie dostawy materiałów eksploatacyjnych wraz z usługą serwisowania drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów" Administrator 2013-10-31 13:17:40
Zapytanie ofertowe na wylonienie wykoanwcy usługi animacji imprezy środowiskowej w projeckie "Od bierności do aktywności" + zmiany Administrator 2013-10-25 12:46:32
Zapytanie ofertowe na wylonienie wykoanwcy usługi animacji imprezy środowiskowej w projeckie "Od bierności do aktywności" Administrator 2013-10-18 11:50:45
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów podnoszących kwalifikację dla grupy 90 uczestników projektu "Od bierności do aktywności - projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomoc Administrator 2013-10-02 11:49:36
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dotyczące PN na usługę pn.: "Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów podnoszących kwalifikacje dla grupy 90 uczestników proj Administrator 2013-10-02 11:37:18
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów podnoszących kwalifikację dla grupy 90 uczestników projektu "Od bierności do aktywności - projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomoc Administrator 2013-10-02 11:35:59
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów podnoszących kwalifikację dla grupy 90 uczestników projektu "Od bierności do aktywności - projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomoc Administrator 2013-10-01 15:05:41
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów podnoszących kwalifikację dla grupy 90 uczestników projektu "Od bierności do aktywności - projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomoc Administrator 2013-10-01 15:03:26
ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2014 r. Administrator 2013-09-30 14:05:14
ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2014 r. Administrator 2013-09-30 13:52:30
ogłoszenie o wynikach postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę pn:"Sprzątanie pomieszczeń w budynkach MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2013-09-20 12:01:13
ogłoszenie o wynikach postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę pn:"Sprzątanie pomieszczeń w budynkach MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2013-09-20 11:58:27
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. "Wyposażenie budynku przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu w system sygnalizacji pożaru oraz system oddymiania". Administrator 2013-08-21 09:37:33
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. "Prowadzenie zajęć sportowych" Administrator 2013-07-29 13:05:07
Spis telefonów Administrator 2013-06-25 09:53:52
Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu Administrator 2013-05-09 14:26:16
Administrator 2013-04-11 09:24:55
Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2013-04-03 15:19:42
Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2013-04-03 15:19:18
Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2013-04-03 15:18:41
Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2013-04-03 15:18:21
Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2013-04-03 15:17:59
Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2013-04-03 15:17:49
Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2013-04-03 15:17:24
Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2013-04-03 15:17:10
Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2013-04-03 15:16:58
Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2013-04-03 15:16:47
Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2013-04-03 15:16:31
Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2013-04-03 15:16:18
Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2013-04-03 15:16:06
Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2013-04-03 15:15:54
Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2013-04-03 15:15:40
Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2013-04-03 15:15:30
Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2013-04-03 15:15:17
Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2013-04-03 15:15:00
Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2013-04-03 15:14:44
Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2013-04-03 15:14:31
Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2013-04-03 15:14:09
Spis telefonów Administrator 2013-04-03 10:05:04
Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu Administrator 2013-03-26 11:54:21
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 206.000 e na usługę pn."Dożywianie podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2013-03-07 13:14:17
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 206.000 euro na "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu Administrator 2013-03-06 15:27:44
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 206.000 euro na "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu Administrator 2013-03-06 15:27:34
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pon. 206.000 euro pn. "Organizowanie pogrzebów zmarłym podopiecznym MOPS" Administrator 2013-03-06 15:27:28
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 206.000 e na usługę pn."Dożywianie podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2013-03-06 15:27:22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pon. 206.000 euro pn."Remont pomieszczeń oraz klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej na I i II piętrze w budynku przy ul. Grota Roweckiego Administrator 2013-03-06 15:27:15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pow. 193.000 euro pn. "Dożywianie dzieci w szkołach przez MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2013-03-06 15:27:00
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pon. 193.000 e pn."Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku MOPS w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 1-2 oraz w budynku przy ul. Grota Roweckiego 3 w Wałbrz Administrator 2013-03-06 15:26:52
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn.: Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Wałbrzycha" Administrator 2013-03-06 15:26:24
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego realizacji zadań w projekcie "Powrót do aktywności" Administrator 2013-02-15 09:25:20
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego realizacji zadań w projekcie "Powrót do aktywności" Administrator 2013-02-15 09:21:20
Spis telefonów Administrator 2013-01-08 13:09:29
Statut Administrator 2013-01-08 13:07:55
Statut Administrator 2013-01-08 13:07:18
Spis telefonów Administrator 2013-01-08 12:46:50
Spis telefonów Administrator 2013-01-08 12:35:22
Spis telefonów Administrator 2013-01-08 12:33:40
Spis telefonów Administrator 2013-01-08 12:33:03
Spis telefonów Administrator 2013-01-08 12:32:24
Spis telefonów Administrator 2013-01-08 12:31:31
Spis telefonów Administrator 2013-01-08 12:30:13
Spis telefonów Administrator 2013-01-08 12:29:39
Spis telefonów Administrator 2013-01-08 12:27:11
Spis telefonów Administrator 2013-01-08 12:25:42
Spis telefonów Administrator 2013-01-08 12:24:00
Spis telefonów Administrator 2013-01-08 12:22:54
Spis telefonów Administrator 2013-01-08 12:06:11
Spis telefonów Administrator 2013-01-08 12:04:52
Spis telefonów Administrator 2013-01-08 12:02:19
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych polegających na wymianie wykładzic w pomieszczeniach nr 1,2 oraz 3 w poziomie parteru budynku przy ul. Grota Roweckiego 3 Administrator 2012-12-14 13:42:15
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych polegających na wymianie wykładzic w pomieszczeniach nr 1,2 oraz 3 w poziomie parteru budynku przy ul. Grota Roweckiego 3 Administrator 2012-12-13 12:38:32
Ogłoszenie wyników postępowania przetargowego na usługę pn. "Świadzcenie usług opiekuńczych dla osób z terenu miasta Wałbrzycha" Administrator 2012-12-10 14:09:59
Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. "Sprzątanie pomieszczeń w budynkach MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2012-09-24 13:39:56
Zapytanie ofertowe - Obsługa serwisowa kotłowni i stacji redukcyjnej gazu oraz kompleksowa obsługa serwisowa instalacji i urządzeń elektrycznych Administrator 2012-08-30 10:29:41
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pon. 193.000 e pn."Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku MOPS w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 1-2 oraz w budynku przy ul. Grota Roweckiego 3 w Wałbrz Administrator 2012-08-22 13:31:48
Ogłoszenie o wynikach postępowania przetargowego pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze szkoleniowym i doradczym (...) pn.: "Integracja Społeczna " w projekcie "Od biernośc Administrator 2012-08-17 16:26:22
Dożywianie podopiecznych MOPS w Wałbrzychu Administrator 2012-08-03 11:51:48
Dożywianie podopiecznych MOPS w Wałbrzychu Administrator 2012-08-03 11:49:54
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 200 000 euro pn: "Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze szkoleniowym i doradczym dla grupy 110 osób wraz z jednoczesnym zapewnieniem Administrator 2012-07-25 10:39:15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż artykułów żywnościowych podopiecznym MOPS w Wałbrzychu Administrator 2012-07-04 14:40:40
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 200 000 euro na usługę "Dożywianie dzieci w szkołach przez MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2012-07-04 14:30:41
Zapytanie ofertowe - Dostawa aktywacji usług telekomunikacyjnych dla MOPS w Wałbrzychu Administrator 2012-06-26 13:37:20
Zapytanie ofertowe - Dostawa aktywacji usług telekomunikacyjnych dla MOPS w Wałbrzychu Administrator 2012-06-15 10:08:19
Zapytanie ofertowe - Dostawa aktywacji usług telekomunikacyjnych dla MOPS w Wałbrzychu Administrator 2012-06-15 09:50:50
Zapytanie ofertowe - Dostawa aktywacji usług telekomunikacyjnych dla MOPS w Wałbrzychu Administrator 2012-06-15 09:50:13
Zapytanie ofertowe - Dostawa aktywacji usług telekomunikacyjnych dla MOPS w Wałbrzychu Administrator 2012-06-14 13:17:53
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dożywianie dzieci przez MOPS w Wałbrzychu Administrator 2012-06-01 15:02:11
Sprzedaż artykułów żywnościowych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu Administrator 2012-06-01 15:01:38
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Wałbrzycha Administrator 2012-06-01 15:01:24
Dożywianie podopiecznych MOPS w Wałbrzychu Administrator 2012-06-01 15:01:07
Dożywianie dzieci poza placówkami szkolnymi przez MOPS w Wałbrzychu Administrator 2012-06-01 15:00:24
Dostawa talonów żywnościowych dla podopiecznych Administrator 2012-06-01 14:59:53
Dozorowanie budynku MOPS Administrator 2012-06-01 14:59:43
Sprzątanie pomieszczeń biurowych MOPS Administrator 2012-06-01 14:59:13
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na "świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Wałbrzycha" Administrator 2012-06-01 14:59:01
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na "organizowanie pogrzebów zmarłym poodopiecznym MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2012-06-01 14:58:40
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego pn " Opracowanie i organizacja programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, prowadzeni Administrator 2012-05-24 11:32:17
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego pn " Opracowanie i organizacja programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, prowadzeni Administrator 2012-05-11 11:26:03
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego pn " Opracowanie i organizacja programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, prowadzeni Administrator 2012-05-11 11:24:20
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego pn " Opracowanie i organizacja programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, prowadzeni Administrator 2012-05-11 11:23:34
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego pn " Opracowanie i organizacja programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, prowadzeni Administrator 2012-05-11 11:21:15
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego pn " Opracowanie i organizacja programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, prowadzeni Administrator 2012-05-11 11:20:04
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego pn " Opracowanie i organizacja programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, prowadzeni Administrator 2012-05-11 11:19:38
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego pn " Opracowanie i organizacja programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, prowadzeni Administrator 2012-05-11 11:19:10
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego pn " Opracowanie i organizacja programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, prowadzeni Administrator 2012-05-11 11:18:14
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych projektu konkursowego na wykonanie Pilotażowego wdrożenia standardów usług w zakresie bezdomności (..) 1.18 "Tworzenie Administrator 2012-05-08 10:08:36
Opracowanie i organizacja programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, prowadzenie warsztatów fotograficzno - dziennikarskich, plastyczny Administrator 2012-04-27 12:07:14
Kompleskowa organizacja i przeprowadzenie plenerowej imprezy masowej dla około 1000 uczestników pn.: "Festiwal Podwórek" w dniu 27 maja 2012 r. w ramach projektu Centrum Aktywności Lokalnej" or Administrator 2012-04-17 15:18:03
Kompleskowa organizacja i przeprowadzenie plenerowej imprezy masowej dla około 1000 uczestników pn.: "Festiwal Podwórek" w dniu 27 maja 2012 r. w ramach projektu Centrum Aktywności Lokalnej" or Administrator 2012-04-13 13:17:38
Budżet Administrator 2012-03-15 12:09:18
Budżet Administrator 2012-03-15 11:25:25
Budżet Administrator 2012-03-15 11:24:19
Budżet Administrator 2012-03-15 11:23:55
Budżet Administrator 2012-03-15 11:21:37
Budżet Administrator 2012-03-15 11:20:07
Budżet Administrator 2012-03-15 11:19:10
Budżet Administrator 2012-03-15 11:06:34
Budżet Administrator 2012-03-15 11:04:42
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów rozwijających kompetencje z zakresu wiedzy na temat fotografii i dziennikarstwa dla uczetników KLubu Integracji Społecznej w ramach projektu Centrum Akt Administrator 2012-02-22 15:44:47
Spis telefonów Administrator 2012-01-31 11:32:17
Dane teleadresowe Administrator 2012-01-31 11:28:05
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn. "Montaż Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu wraz z podłączeniem do systemu monitorowania Wykonawcy" Administrator 2011-12-05 15:40:37
Przetarg nieograniczony na ykonanie usługi pn. Montaż Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu wraz z podłączeniem do systemu monitorowania Wykonawcy Administrator 2011-12-05 15:39:57
Przetarg nieograniczony na ykonanie usługi pn. Montaż Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu wraz z podłączeniem do systemu monitorowania Wykonawcy Administrator 2011-12-05 15:38:45
Przetarg nieograniczony na ykonanie usługi pn. Montaż Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu wraz z podłączeniem do systemu monitorowania Wykonawcy Administrator 2011-12-05 15:37:30
Ogłoszenie o wynikach postępowania przetargowego pn. "Wykonanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w budynku Centrum Integracji Społecznej" Administrator 2011-12-02 09:51:15
Zorganizowanie i świadczenie usług opieki dziennej dla 12 dzieci na czas trwania zajęć uczestników w ramach realizacji projektu "Centrum Aktywności Lokalnej" Administrator 2011-11-23 14:55:22
Ogłoszenie o wynikach postępowania przetargowego na usługę pn.: "Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym z zakresu doradztwa zawodowego, usług szkolenia Administrator 2011-10-31 17:10:19
Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym z zakresu doradztwa zawodowego, usług szkolenia komputerowego oraz kursu języka angielski Administrator 2011-10-12 15:51:20
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Organizowanie pogrzebów zmarłym podopiecznym MOPS w Wałbrzychu Administrator 2011-09-28 10:29:04
Prowadzone rejestry Administrator 2011-09-09 12:20:13
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów podnoszących lub uzupełniających kwalifikacje zawodowe dla grupy około 81 uczestników projektu "Od bierności do aktywności - proje Administrator 2011-08-04 15:40:57
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów podnoszących lub uzupełniających kwalifikacje zawodowe dla grupy około 81 uczestników projektu "Od bierności do aktywności - proje Administrator 2011-08-02 16:23:39
Statut Administrator 2011-07-28 15:27:07
Statut Administrator 2011-07-28 15:26:30
Statut Administrator 2011-07-28 15:25:18
Statut Administrator 2011-07-28 15:23:01
Statut Administrator 2011-07-28 15:22:18
Statut Administrator 2011-07-28 15:21:17
Statut Administrator 2011-07-28 15:19:02
Statut Administrator 2011-07-28 15:18:05
Statut Administrator 2011-07-28 15:14:45
Statut Administrator 2011-07-28 15:13:54
Statut Administrator 2011-07-28 15:10:03
Statut Administrator 2011-07-28 15:07:57
Statut Administrator 2011-07-28 15:07:55
Statut Administrator 2011-07-28 15:03:37
Statut Administrator 2011-07-28 15:02:11
Statut Administrator 2011-07-28 15:00:46
Statut Administrator 2011-07-28 14:59:12
Statut Administrator 2011-07-28 14:58:15
Statut Administrator 2011-07-28 14:56:39
Statut Administrator 2011-07-28 14:55:59
Statut Administrator 2011-07-28 14:54:30
Statut Administrator 2011-07-28 14:53:41
Statut Administrator 2011-07-28 14:52:33
Statut Administrator 2011-07-28 14:51:11
Statut Administrator 2011-07-28 14:47:56
Statut Administrator 2011-07-28 14:30:49
Statut Administrator 2011-07-28 14:30:05
Statut Administrator 2011-07-28 14:29:08
Statut Administrator 2011-07-28 13:53:14
Spis telefonów Administrator 2011-07-28 12:56:59
Spis telefonów Administrator 2011-07-28 12:50:20
Spis telefonów Administrator 2011-07-28 12:36:41
Spis telefonów Administrator 2011-07-28 12:27:26
Spis telefonów Administrator 2011-07-28 12:26:02
Spis telefonów Administrator 2011-07-28 12:24:53
Spis telefonów Administrator 2011-07-28 12:23:03
Spis telefonów Administrator 2011-07-28 12:20:47
Spis telefonów Administrator 2011-07-28 12:19:33
Spis telefonów Administrator 2011-07-28 12:16:40
Spis telefonów Administrator 2011-07-28 12:13:33
Spis telefonów Administrator 2011-07-28 12:08:53
Spis telefonów Administrator 2011-07-28 12:07:51
Spis telefonów Administrator 2011-07-28 12:04:37
Spis telefonów Administrator 2011-07-28 12:01:22
Spis telefonów Administrator 2011-07-28 11:42:12
Spis telefonów Administrator 2011-07-28 11:34:33
Dane teleadresowe Administrator 2011-07-14 08:43:09
Budżet Administrator 2011-06-29 09:26:33
Budżet Administrator 2011-06-28 14:32:57
Budżet Administrator 2011-06-28 14:29:36
Budżet Administrator 2011-06-28 14:28:27
Budżet Administrator 2011-06-28 14:26:22
Budżet Administrator 2011-06-28 14:24:02
Budżet Administrator 2011-06-28 14:21:16
Budżet Administrator 2011-06-28 14:18:45
Budżet Administrator 2011-06-28 14:11:49
Budżet Administrator 2011-06-28 13:49:27
Pretarg nieograniczony o wartości poniżej 193 000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym wraz z zapewnieniem usług opieki dla 15 dzieci na czas trw Administrator 2011-05-13 16:14:58
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn.: "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podpiecznych MOPS w Wałbrzychu Administrator 2011-03-23 13:28:07
Ogłoszenie o wyniku postepowania w przteragu nieograniczonym na usługę pn. "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podpoiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2011-03-23 08:22:06
Spis telefonów Administrator 2010-12-28 13:20:58
Ogłoszxenie o wynikach przetargu nieograniczonego powyżej 193 000 euro na usługę "Swiadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Wałbrzycha Administrator 2010-12-23 15:10:11
Ogłsozenie o wynikach postępowania na usługę pn.: "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Wałbrzycha" Administrator 2010-11-23 14:53:45
Spis telefonów Administrator 2010-11-23 09:17:23
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pon. 193.000 e pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Wałbrzycha" Administrator 2010-11-16 13:37:47
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn.: Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Wałbrzycha" Administrator 2010-11-09 14:41:29
Spis telefonów Administrator 2010-09-17 08:39:00
Dane teleadresowe Administrator 2010-09-17 08:27:58
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pon. 193.000 e pn."Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku MOPS w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 1-2 oraz w budynku przy ul. Grota Roweckiego 3 w Wałbrz Administrator 2010-09-08 12:42:44
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pon. 193.000 e pn."Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku MOPS w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 1-2 oraz w budynku przy ul. Grota Roweckiego 3 w Wałbrz Administrator 2010-09-08 12:16:59
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro pn. zoragnizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników wraz ze świadcze Administrator 2010-08-11 13:17:32
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro pn. zoragnizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników wraz ze świadcze Administrator 2010-08-11 12:30:06
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro pn. zoragnizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników wraz ze świadcze Administrator 2010-08-11 12:29:37
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników projektu „Od bierności do aktywności Administrator 2010-07-27 14:20:06
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników projektu „Od bierności do aktywności Administrator 2010-07-27 14:18:42
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników projektu „Od bierności do aktywności Administrator 2010-07-27 14:16:33
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników projektu „Od bierności do aktywności Administrator 2010-07-27 14:15:32
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników projektu „Od bierności do aktywności Administrator 2010-07-27 14:13:47
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników projektu „Od bierności do aktywności Administrator 2010-07-27 14:11:15
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników projektu „Od bierności do aktywności Administrator 2010-07-27 14:06:10
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników projektu „Od bierności do aktywności Administrator 2010-07-27 12:21:48
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników projektu „Od bierności do aktywności Administrator 2010-07-26 10:22:37
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników projektu „Od bierności do aktywności Administrator 2010-07-26 10:20:15
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników projektu „Od bierności do aktywności Administrator 2010-07-26 10:19:26
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników projektu „Od bierności do aktywności Administrator 2010-07-26 10:18:46
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników projektu „Od bierności do aktywności Administrator 2010-07-26 10:00:45
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników projektu „Od bierności do aktywności Administrator 2010-07-26 08:39:55
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników projektu „Od bierności do aktywności Administrator 2010-07-26 08:36:34
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników projektu „Od bierności do aktywności Administrator 2010-07-26 08:33:11
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników projektu „Od bierności do aktywności Administrator 2010-07-26 08:32:02
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników projektu „Od bierności do aktywności Administrator 2010-07-26 08:31:07
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników projektu „Od bierności do aktywności Administrator 2010-07-26 08:30:43
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników projektu „Od bierności do aktywności Administrator 2010-07-26 08:29:41
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników projektu „Od bierności do aktywności Administrator 2010-07-26 08:26:09
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników projektu „Od bierności do aktywności Administrator 2010-07-26 08:22:49
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników projektu „Od bierności do aktywności Administrator 2010-07-26 08:20:54
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników projektu „Od bierności do aktywności Administrator 2010-07-26 08:17:09
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników projektu „Od bierności do aktywności Administrator 2010-07-26 08:05:55
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze kursów zawodowych dla grupy około 104 uczestników projektu „Od bierności do aktywności Administrator 2010-07-23 16:39:32
ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego powyżej 193.000 euro pn"Dożywianie dzieci przez MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2010-05-24 13:01:50
ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego powyżej 193.000 euro pn"Dożywianie dzieci przez MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2010-05-24 13:01:20
ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego powyżej 193.000 euro pn"Dożywianie dzieci przez MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2010-05-24 12:59:05
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym wraz ze świadczeniem usług opieki nad dziećmi pn. "Aktywna Integracja" dla grupyokoło 90 uczestników proejktu Od Administrator 2010-05-12 15:28:52
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pow. 193.000 euro pn. "Dożywianie dzieci w szkołach przez MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2010-05-10 11:26:47
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pow. 193.000 euro pn. "Dożywianie dzieci w szkołach przez MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2010-04-27 14:39:22
Statut Administrator 2010-03-17 14:53:20
Budżet Administrator 2010-03-17 13:52:24
Budżet Administrator 2010-03-17 13:50:26
Spis telefonów Administrator 2010-02-25 09:06:41
Spis telefonów Administrator 2010-02-25 08:50:38
Dane teeleadresowe Administrator 2010-02-25 08:49:02
Spis telefonów Administrator 2010-01-15 13:07:41
Spis telefonów Administrator 2010-01-15 13:06:04
Spis telefonów Administrator 2010-01-15 13:05:14
Spis telefonów Administrator 2010-01-15 13:01:19
Spis telefonów Administrator 2010-01-15 12:45:06
Spis telefonów Administrator 2010-01-15 12:41:01
Spis telefonów Administrator 2010-01-15 12:35:55
Spis telefonów Administrator 2009-12-15 13:56:44
Spis telefonów Administrator 2009-12-15 13:55:59
Spis telefonów Administrator 2009-12-15 13:54:42
Spis telefonów Administrator 2009-12-15 13:53:21
Spis telefonów Administrator 2009-12-15 13:51:51
Spis telefonów Administrator 2009-12-15 13:50:33
Spis telefonów Administrator 2009-12-15 13:46:43
Spis telefonów Administrator 2009-12-15 13:45:24
ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego pon. 206.000 e pn."Remont pomieszczeń oraz klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej na I i II piętrze w budynku przy ul. Grota Rowe Administrator 2009-11-27 15:39:35
ogłoszenie o wynikach przetargu pon.206.000 e pn."Modernizacja budynku MOPS" Administrator 2009-11-20 12:04:14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pon. 206.000 euro pn."Remont pomieszczeń oraz klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej na I i II piętrze w budynku przy ul. Grota Roweckiego Administrator 2009-11-20 09:40:56
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pon. 206.000 euro pn."Remont pomieszczeń oraz klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej na I i II piętrze w budynku przy ul. Grota Roweckiego Administrator 2009-11-20 09:38:49
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pon. 206.000 euro pn."Remont pomieszczeń oraz klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej na I i II piętrze w budynku przy ul. Grota Roweckiego Administrator 2009-11-20 09:36:52
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pon. 206.000 euro pn."Remont pomieszczeń oraz klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej na I i II piętrze w budynku przy ul. Grota Roweckiego Administrator 2009-11-20 09:35:41
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pon. 206.000 euro pn."Remont pomieszczeń oraz klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej na I i II piętrze w budynku przy ul. Grota Roweckiego Administrator 2009-11-20 09:31:33
ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego pn. 206.000 e na "Dożywianie podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2009-11-12 14:48:13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pon. 206.000 euro pn."Remont pomieszczeń oraz klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej na I i II piętrze w budynku przy ul. Grota Roweckiego Administrator 2009-11-09 10:26:22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pon. 206.000 euro pn."Remont pomieszczeń oraz klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej na I i II piętrze w budynku przy ul. Grota Roweckiego Dawid Kochanowski 2009-11-02 15:08:26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pon. 206.000 euro pn."Remont pomieszczeń oraz klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej na I i II piętrze w budynku przy ul. Grota Roweckiego Dawid Kochanowski 2009-11-02 15:07:24
Ogłoszenie o przetargu pon. 206.000 euro pn."Remont pomieszczeń oraz klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej na I i II piętrze w budynku przy ul. Grota Roweckiego 3 w Wałbrzychu Dawid Kochanowski 2009-11-02 14:55:00
Ogłoszenie o przetargu pon. 206.000 euro pn."Remont pomieszczeń oraz klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej na I i II piętrze w budynku przy ul. Grota Roweckiego 3 w Wałbrzychu Dawid Kochanowski 2009-11-02 14:54:39
Ogłoszenie o przetargu pon. 206.000 euro pn."Remont pomieszczeń oraz klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej na I i II piętrze w budynku przy ul. Grota Roweckiego 3 w Wałbrzychu Dawid Kochanowski 2009-11-02 14:51:08
Ogłoszenie o przetargu pon. 206.000 euro pn."Remont pomieszczeń oraz klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej na I i II piętrze w budynku przy ul. Grota Roweckiego 3 w Wałbrzychu Dawid Kochanowski 2009-11-02 14:47:18
Ogłoszenie o przetargu pon. 206.000 euro pn."Remont pomieszczeń oraz klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej na I i II piętrze w budynku przy ul. Grota Roweckiego 3 w Wałbrzychu" Dawid Kochanowski 2009-11-02 14:46:14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pon. 206.000 euro pn. "Modernizacja budynku MOPS w Wałbrzychu" Dawid Kochanowski 2009-10-26 14:20:00
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pon. 206.000 euro pn. "Modernizacja budynku MOPS w Wałbrzychu" Dawid Kochanowski 2009-10-26 14:06:18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pon. 206.000 euro pn. "Modernizacja budynku MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2009-10-23 13:30:48
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pon. 206.000 euro pn. Modernizacja budynku MOPS w Wałbrzychu Administrator 2009-10-23 13:10:22
Ogłoszenie o ogłoszeniu przetargu pon. 206.000 euro pn. Modernizacja budynku MOPS w Wałbrzychu Administrator 2009-10-23 13:09:32
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 206.000 e na usługę pn."Dożywianie podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2009-10-20 14:58:23
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 206.000 e na usługę pn."Dożywianie podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2009-10-20 14:50:06
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pon. 206.000 euro pn. "Organizowanie pogrzebów zmarłym podopiecznym MOPS" Administrator 2009-09-17 07:52:03
ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 euro pn"Remont pomieszczeń w bu Administrator 2009-07-30 11:15:50
ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 euro pn"Remont pomieszczeń oraz klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej w poziomie parteru w bu Administrator 2009-07-30 11:12:33
ogloszenie o wynikach przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 euro pn"Remont pomieszczeń oraz klatki schodowej (bez sanitariatów) wraz z wymianą instalacji elektrycznej w poziomie parteru w bu Administrator 2009-07-30 11:07:14
ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 euro pn "Modernizacja budynku MOPS" Administrator 2009-07-17 10:38:19
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 206.000 euro pn: "Remont pomieszczeń parteru w budynku przy ul. Grota Roweckiego 3 Administrator 2009-07-06 13:11:18
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 206.000 euro pn: "Remont pomieszczeń oraz klatki schodowej (bez sanitariatów) wraz z wymianą instalacji elektrycznej w poziomie parteru w budynku p Administrator 2009-07-03 15:14:25
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 206.000 euro pn: "Remont pomieszczeń oraz klatki schodowej (bez sanitariatów) wraz z wymianą instalacji elektrycznej w poziomie parteru w budynku p Administrator 2009-07-03 15:09:52
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 206.000 euro pn: "Remont pomieszczeń oraz klatki schodowej (bez sanitariatów) wraz z wymianą instalacji elektrycznej w poziomie parteru w budynku p Administrator 2009-07-03 15:08:13
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 206.000 euro pn: "Remont pomieszczeń oraz klatki schodowej (bez sanitariatów) wraz z wymianą instalacji elektrycznej w poziomie parteru w budynku p Administrator 2009-07-03 15:00:47
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 206.000 euro pn: "Remont pomieszczeń oraz klatki schodowej (bez sanitariatów) wraz z wymianą instalacji elektrycznej w poziomie parteru w budynku p Administrator 2009-07-03 15:00:07
ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 euro pn "Modernizacja budynku MOPS" Administrator 2009-06-24 14:49:13
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na Świadczenie usług opieki nad dziećmi na czas realizowania przez MOPS kursów i szkoleń Administrator 2009-06-09 16:54:40
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na Świadczenie usług opieki nad dziećmi na czas realizowania przez MOPS kursów i szkoleń Administrator 2009-06-09 16:43:35
Administrator 2009-06-09 16:29:20
ogłoszenie o pzetargu nieograniczonym poniżej 206.000 euro pn"Modernizacja budynku MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2009-05-25 11:52:56
ogłoszenie o pzetargu nieograniczonym poniżej 206.000 euro pn"Modernizacja budynku MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2009-05-25 11:25:58
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 euro pn " Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2009-04-30 11:33:34
ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 euro pn. "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu" Administrator 2009-04-30 11:20:53
przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro na "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu Administrator 2009-04-06 13:33:38
ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 euro pn. "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych mOPS w Wałbrzychu" Administrator 2009-03-31 11:14:08
Spis telefonów Administrator 2009-03-13 13:23:33
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 2006.000 euro na "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu Administrator 2009-03-04 10:40:54
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 2006.000 euro na "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu Administrator 2009-03-03 10:42:44
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 2006.000 euro na "Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu Administrator 2009-03-03 10:41:53
Ogłoszenie w sprawie poszukiwania wykonawcy z branży drukarskiej na wykonanie papieru firmowego do programu w ramach POKL Administrator 2009-03-02 08:22:49
Ogłoszenie w sprawie poszukiwania wykonawcy z branży drukarskiej na wykoanie materiałów promocyjnych do projektu w ramach POKL Administrator 2009-02-19 12:20:50
Ogłoszenie w sprawie poszukiwania wykonawcy z branży drukarskiej na wykoanie materiałów promocyjnych do projektu w ramach POKL Administrator 2009-02-19 12:19:45
Ogłoszenie w sprawie poszukiwania wykonawcy z branży drukarskiej na wykonanie papieru firmowego do programu w ramach POKL Administrator 2009-02-19 12:14:19
Ogłoszenie w sprawie poszukiwania wykonawcy z branży drukarskiej na wykonanie papieru firmowego do programu w ramach POKL Administrator 2009-02-19 10:51:03
Ogłoszenie w sprawie poszukiwania wykonawcy z branży drukarskiej Administrator 2009-02-19 10:50:19
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego powyżej 206.000 euro na "Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Wałbrzycha" Renata Frankowska 2008-12-17 14:16:11
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego powyżej 206.000 euro na "Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Wałbrzycha" Renata Frankowska 2008-12-17 14:04:47
Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego powyżej 206.000 euro na "Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Wałbrzycha" Renata Frankowska 2008-12-17 14:00:06
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 206.000 euro na Dozorowanie wraz z monitoringiem budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu oraz konwój wartości pieniżnych Renata Frankowska 2008-12-01 08:44:20
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 206.000 euro na Dozorowanie wraz z monitoringiem budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu oraz konwój wartości pieniżnych Renata Frankowska 2008-12-01 08:41:52
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 206.000 euro na Dozorowanie wraz z monitoringiem budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu oraz konwój wartości pieniżnych Renata Frankowska 2008-12-01 08:39:44
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 206.000 euro na Dozorowanie wraz z monitoringiem budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu oraz konwój wartości pieniżnych Renata Frankowska 2008-12-01 08:35:12
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 206.000 euro na Dozorowanie wraz z monitoringiem budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu oraz konwój wartości pieniżnych Renata Frankowska 2008-11-28 14:53:30
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 206.000 euro na Dozorowanie wraz z monitoringiem budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu oraz konwój wartości pieniżnych Renata Frankowska 2008-11-28 14:51:49
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 206.000 euro na Dozorowanie wraz z monitoringiem budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu oraz konwój wartości pieniżnych Renata Frankowska 2008-11-28 14:41:31
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 206.000 euro na Dozorowanie wraz z monitoringiem budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu oraz konwój wartości pieniżnych Renata Frankowska 2008-11-28 14:22:11
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 206.000 euro na Dozorowanie wraz z monitoringiem budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu oraz konwój wartości pieniżnych Renata Frankowska 2008-11-28 14:18:03
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 206.000 euro na Dozorowanie wraz z monitoringiem budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu oraz konwój wartości pieniżnych Renata Frankowska 2008-11-28 14:17:48
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 206.000 euro na "Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Wałbrzycha" Renata Frankowska 2008-11-21 15:15:31
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 206.000 euro na "Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Wałbrzycha" Renata Frankowska 2008-11-21 13:33:29
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 206.000 euro na "Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Wałbrzycha" Renata Frankowska 2008-11-21 13:30:43
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 206.000 euro na "Przebudowę obecnych pomieszczeń WC oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej z dostosowaniem do obowiązujących norm...." Renata Frankowska 2008-11-21 07:52:19
Statut Renata Frankowska 2008-11-18 13:03:55
Statut Renata Frankowska 2008-11-07 11:52:30
Statut Renata Frankowska 2008-11-07 10:58:56
Dane teeleadresowe Renata Frankowska 2008-06-10 13:14:54
Dane teeleadresowe Renata Frankowska 2008-06-10 13:09:42
Spis telefonów Renata Frankowska 2008-05-14 12:22:28
Spis telefonów Renata Frankowska 2008-05-14 12:12:52
Budżet Renata Frankowska 2008-05-08 08:33:18
Budżet Renata Frankowska 2008-05-08 08:31:13
Budżet Renata Frankowska 2008-04-04 12:26:48
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Renata Frankowska 2008-04-04 08:37:15
Spis telefonów Renata Frankowska 2008-04-04 08:29:40
Spis telefonów Renata Frankowska 2008-04-01 13:59:04
Spis telefonów Renata Frankowska 2008-04-01 13:58:17
Spis telefonów Renata Frankowska 2008-04-01 13:56:45
Spis telefonów Renata Frankowska 2008-04-01 13:52:48
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Renata Frankowska 2007-09-21 11:59:08
Renata Frankowska 2007-09-07 10:29:47
Renata Frankowska 2007-09-07 10:29:29
Renata Frankowska 2007-09-07 10:29:16
Renata Frankowska 2007-09-07 10:29:01
Renata Frankowska 2007-08-10 10:44:59
Renata Frankowska 2007-08-10 10:44:45
Konkursy Renata Frankowska 2007-06-25 13:45:57
ogłoszenie Renata Frankowska 2007-02-02 14:43:31
ogłoszenie Renata Frankowska 2007-02-02 14:39:54
Renata Frankowska 2007-01-29 13:18:48
ogłoszenie Renata Frankowska 2007-01-12 08:54:41
ogłoszenie Renata Frankowska 2007-01-12 08:14:50
ogłoszenie Renata Frankowska 2007-01-12 08:14:01
ogłoszenie Renata Frankowska 2007-01-12 08:13:22
ogłoszenie Renata Frankowska 2007-01-12 08:11:56
ogłoszenie Renata Frankowska 2007-01-12 08:06:58
informacja o wynikach naboru Renata Frankowska 2006-10-06 13:42:32
informacja o wynikach naboru Renata Frankowska 2006-10-06 13:30:15
informacja o wynikach naboru Renata Frankowska 2006-10-06 13:29:05
informacja o wynikach naboru Renata Frankowska 2006-10-06 13:13:58
Spis telefonów Renata Frankowska 2006-09-29 08:57:25
Renata Frankowska 2006-09-29 08:55:29
Statut Renata Frankowska 2006-09-29 08:54:53
Dane teeleadresowe Renata Frankowska 2006-09-29 08:54:34
lista kandydatów Renata Frankowska 2006-09-28 08:01:28
lista kandydatów Renata Frankowska 2006-09-28 07:59:31
lista kandydatów Renata Frankowska 2006-09-28 07:58:04
lista kandydatów Renata Frankowska 2006-09-28 07:57:38
lista kandydatów Renata Frankowska 2006-09-28 07:56:29
lista kandydatów Renata Frankowska 2006-09-28 07:55:25
lista kandydatów Renata Frankowska 2006-09-28 07:54:50
lista kandydatów Renata Frankowska 2006-09-28 07:51:13
termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej Renata Frankowska 2006-09-26 09:03:48
termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej Renata Frankowska 2006-09-22 13:08:44
termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej Renata Frankowska 2006-09-22 13:06:00
informacja o wynikach naboru Renata Frankowska 2006-09-18 12:26:18
lista kandydatów Renata Frankowska 2006-09-12 13:06:21
termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej Renata Frankowska 2006-09-12 11:37:15
lista kandydatów Renata Frankowska 2006-09-12 11:35:14
MOPS Renata Frankowska 2006-09-12 10:42:03
termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej Renata Frankowska 2006-09-11 12:41:54
termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej Renata Frankowska 2006-09-11 12:24:36
termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej Renata Frankowska 2006-09-11 12:21:33
Renata Frankowska 2006-09-11 12:08:22
informacja Renata Frankowska 2006-09-11 12:04:41
termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej Renata Frankowska 2006-09-11 12:00:25
termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej Renata Frankowska 2006-09-11 11:57:05
termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej Renata Frankowska 2006-09-11 11:53:56
Renata Frankowska 2006-09-06 10:44:08
Renata Frankowska 2006-08-30 11:50:42
Renata Frankowska 2006-08-30 11:48:40
ogłoszenie Renata Frankowska 2006-08-30 11:43:53
informacja o wynikach konkursu na stanowisko księgowego Renata Frankowska 2006-08-29 10:55:11
informacja o wynikach konkursu na stanowisko księgowego Renata Frankowska 2006-08-29 10:49:13
ogłoszenie Renata Frankowska 2006-08-23 14:17:40
ogłoszenie Renata Frankowska 2006-08-23 14:15:47
ogłoszenie Renata Frankowska 2006-08-23 14:15:02
ogłoszenie Renata Frankowska 2006-08-23 14:13:26
ogłoszenie Renata Frankowska 2006-08-23 14:13:10
ogłoszenie Renata Frankowska 2006-08-23 14:09:26
ogłoszenie Renata Frankowska 2006-08-23 14:09:14
ogłoszenie Renata Frankowska 2006-08-23 14:07:07
ogłoszenie Renata Frankowska 2006-08-23 14:03:50
stanowisko księgowej w Dziale Finansowym Renata Frankowska 2006-08-01 12:51:24
stanowisko księgowej w Dziale Finansowym Renata Frankowska 2006-08-01 12:50:02
stanowisko księgowej w Dziale Finansowym Renata Frankowska 2006-08-01 12:47:10
stanowisko księgowej w Dziale Finansowym Renata Frankowska 2006-08-01 12:44:55
stanowisko księgowej w Dziale Finansowym Renata Frankowska 2006-08-01 12:38:42
ogłoszenie Renata Frankowska 2006-07-05 14:36:24
ogłoszenie Renata Frankowska 2006-07-05 14:34:36
ogłoszenie Renata Frankowska 2006-07-05 14:30:22
Informacja o wynikach naboru Renata Frankowska 2006-07-03 10:31:32
termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko referenta w Dziale Dodatków Mieszkaniowych Renata Frankowska 2006-06-21 14:41:05
termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko referenta w Dziale Dodatków Mieszkaniowych Renata Frankowska 2006-06-21 14:35:23
termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko referenta w Dziale Dodatków Mieszkaniowych Renata Frankowska 2006-06-21 14:18:25
Ogłoszenie Renata Frankowska 2006-06-19 13:55:11
ogłoszenie Renata Frankowska 2006-06-19 13:54:38
lista kandydatów Renata Frankowska 2006-06-08 13:43:12
Spis telefonów Renata Frankowska 2006-06-01 13:49:21
Spis telefonów Renata Frankowska 2006-06-01 13:48:34
Spis telefonów Renata Frankowska 2006-06-01 13:47:46
Administrator 2006-05-17 08:26:55
ORGANY Administrator 2006-04-28 10:04:44
Informacje o linkach i mapa serwisu Administrator 2006-04-25 09:39:45
Informacje dla naszych Szanowych Petentów Administrator 2006-04-25 09:38:50
Administrator 2006-04-25 09:38:03
ORGANY Administrator 2006-04-25 09:26:43
ORGANY Administrator 2006-04-25 09:19:09
Administrator 2006-04-25 09:16:52
Administrator 2006-04-25 09:16:44
Administrator 2006-04-25 09:16:29
Informacje o gminie Administrator 2006-04-25 09:16:24
Administrator 2006-04-25 09:14:13
ORGANY Administrator 2006-04-11 15:54:21
ORGANY Administrator 2006-04-11 15:52:33
STRUKTURA Administrator 2006-04-11 15:42:37
C.V. Administrator 2006-04-11 14:14:46
C.V. Administrator 2006-04-11 14:14:36
Administrator 2006-04-11 14:09:33
Informacje dla naszych Szanowych Petentów Administrator 2006-04-11 10:28:32
Administrator 2006-04-11 10:26:12
Informacje o gminie Administrator 2006-04-11 10:23:42
Informacje o gminie Administrator 2006-04-10 15:46:15
Administrator 2006-04-10 15:43:55

Rejestr zmian - dokumenty skasowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Administrator 2006-04-25 09:37:48
(bez nazwy) Administrator 2006-04-11 16:02:40
Administrator 2006-04-11 10:24:11
corner   corner